درج شکایت

جهت ارتباط با ما می توانید و همچنین اعلام شکایت خود می توانید با استفاده از آدرس ایمیل ذیل و یا درخواست کتبی خود را به نشانی پستی ارسال نمایید:

آدرس دفتر و فروشگاه مرکزی:
تبریز - فلکه دانشگاه – برج بلور – طبقه سوم – واحد C

کدپستی: 123456789

پست الکترونیکی: info@arcapool.ir

فروش و پیگیری سفارشات:

04133367612


مدیر عامل:  حامد حسین زاده